Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Alzheimerin ensioireet ovat muutakin kuin muistihäiriöitä

Tuoreen espanjalaistutkimuksen mukaan Alzheimerin taudin ensimmäiset oireet ovat usein muutakin kuin muistihäiriöitä, mikä vaikeuttaa sairauden tunnistamista. Tutkimuksessa havaittiin, että yli kolmasosalla työikäisistä Alzheimer-potilaista on ollut muistihäiriöiden sijaani esimerkiksi käyttäytymiseen ja kielellisiin toimintoihin liittyviä ongelmia. 

Lue lisää »

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Käypä hoito -suositus: Lääkehoidon aktiivinen seuranta on tärkeää

Muistisairauksia koskevan Käypä hoito -suosituksen mukaan potilaiden lääkehoito tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja sitä tulisi seurata aktiivisesti sairauden edetessä. Lääkehoito on ensiarvoisen tärkeää Alzheimerin tautia sairastaville potilaille. Potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluu lisäksi aktiivista kuntoutusta, ohjausta ja tukemista.

Lue lisää »

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Alzheimerin taudin lääkehoidon seurantaan kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota

Lääkehoito on tänä päivänä olennainen osa Alzheimer-potilaan hoitokokonaisuutta. Lääkehoidon avulla useimpien potilaiden sekä hänen läheistensä elämää voidaan helpottaa merkittävästi. Hoidon onnistumisen kannalta lääkkeiden soveltuvuuden, tehon ja sairauden etenemisen seuranta on hyvin keskeisessä asemassa. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu Suomessa optimaalisella tavalla.

Lue lisää »

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Työikäisen Alzheimer - Jouni Rasin tarina

Sain kuulla sarastavani Alzheimeria hieman yli puoli vuotta sitten. Olin tuolloin 57-vuotias ja edelleen mukana työelämässä. Tiesin hyvin, että Alzheimeriin sairastutaan tavallisimmin hieman vanhempana ja että sairastumiseni oli melko poikkeuksellinen minun ikäisilläni. Tauti ei sinänsä ollut minulle kovinkaan vieras, sillä anoppini oli sairastunut siihen jo muutamia vuosia aiemmin.

Lue lisää »

Työikäisten Alzheimer – erilainen harvinaisuus

Eteneviä muistisairauksia, kuten Alzheimerin tautia pidetään yleisesti iäkkäämmän väestön sairautena. Tosiasiassa muistisairaus saattaa kuitenkin puhjeta jo varhaisemmassa vaiheessa, mikä tarkoittaa potilaalle ja hänen läheisilleen suuria muutoksia arkielämään. Työikäisen Alzheimeriin liittyy myös useita erityishaasteita iäkkäämpiin potilaisiin verrattuna.

Lue lisää »

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Muistineuvojan näkökulmaa vakaviin muistisairauksiin

Muistineuvojan työ on usein kiireistä ja työntäyteistä, mutta samalla erittäin mielenkiintoista ja antoisaa. Ammatissa toimivalta henkilöltä edellytetään läsnäoloa, luovuutta ja psykologista silmää. Muistineuvojan Hannele Karlsson kertoo työstään ja siitä, minkälaisia haasteita muistisairauksien hoitoon tulevaisuudessa liittyy.

Lue lisää »